De Pingosjongers.
Wij zijn een gezelligheidskoor uit Kollumerzwaag en omstreken.
Mannen en vrouwen zingen in het koor.
We zingen Fries, Nederlands,Engels en Duits. Liedjes van nu en toen.

Onze dirigent is Rika Feringa. Ook zij speelt op keyboord. Piet Oegema speelt gitaar.
Wij zijn op zoek naar een accordionist of iemand anders die op een instrument speelt.
De oefenavond is op vrijdag in de Trije Doarpen.
Tijd 19.45 tot 21.45.
Lijkt het U jou leuk om te zingen kom langs.

Informatie is te krijgen bij Mettie Vellenga v. d. Veen.
Tel 0511-442656. of via de mail mvellenga90@hotmail.com