Kredyt Kroegtheater yn De Trije Doarpen

by Henk Hiemstra / 25 november 2017 / No Comments

Kredyt

Kollumerzwaag – 2 maart wordt het volop genieten van twee mooie mensen in De Trije Doarpen, Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma. Gerrit met z’n grote en af en toe doordringende ogen, met zijn nogal eens overtuigend luidde stem. Anke met af en toe een verleidelijk zachte stem en heel soms een klein beetje ondeugend (Twenste Hettie…!). Zij weten met z’n tweeën de zaal, van begin tot einde te boeien, door de verrassende typetjes die Gerrit en Anke spelen.

‘ Neidat Knilles yn ‘Katarsis’ syn dochter kwyt rekke is, giet hy de wrâld yn om te sykjen nei ien fan de âldste hynderrassen; de Ahalteke; it gouden hynder. Op it Amelân rint noch neiteam fan dit edele bist. Hy komt werom yn it kafee om hjir oer te fertellen. Hy moetet de Twentske Hettie, se skriuwt in boek oer in Fryske artyst dy ’t se hertstochtlik adoreard. De politiker, Peke van der Klamp, nimt al fêst wat kredyt op de demokrasy. It moaist soe wêze as Hettie sjocht hoe linich hy him hjir troch hinne slacht. Jabke, it fleksibel postkantoar, sorteart de post yn it kafee. Wat net bestiet hoecht ek gjin post te krijen. Sa folle minsken, sa folle ferhalen. Yn ‘Kredyt’ komme se by elkoar yn kafee De Bûnte Bok.

De (kroeg)voorstelling Kredyt van Achmea Culpa is formidabel goed. Het Fries gesproken stuk vormt voor niet Friestaligen nauwelijks een probleem. Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma weten met hun diverse karakters de actualiteit in al haar omvang ontzettend goed neer te zetten. Treffende beelden van beroepen, die onder vuur staan of omstandigheden die de hedendaagse bedreigingen nauwelijks kunnen weerstaan en waardoor oude vertrouwde beroepen verdwijnen.

Een prachtige ‘kroeg voorstelling van Achmea Culpa. Dat staat garant voor een avond lachen!

2 maart  20.00 uur    €12,50 Voorverkoop     €15,- aan de zaal
Kaarten zijn hier te bestellen