DTD Doarpenrintocht

De Trije Doarpen Doarpen Rintocht

Henk van der Vaart, Bennie Prins en Minne van Wieren uit Kollumerzwaag zijn van plan om 23 september 2017 deze Rintocht te organiseren. De ideeën rondom deze Rintocht zijn ontstaan tijdens de voorbereidingen van de Slachtemarathon van 2016. Kollumerland is weer toe aan een Rintocht in navolging van de Wâlddykrintochten van 2002 en 2006. De start en de finish zijn gepland rondom het dorpshuis van Kollumerzwaag, “De Trije Doarpen”. De Rintocht is bestemd voor jong en oud en niet gebonden aan een vereniging.

Ook zal er voor de basisschoolkinderen en beginnende wandelaars een mini-tocht worden georganiseerd. Deze nieuwe activiteit wordt natuurlijk ook georganiseerd om iedereen te laten ervaren, hoe mooi deze regio is.

 

Ons project maakt deel uit van Open Dorp  (Op deze dag presenteren de clubs, vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen zich aan het dorp en de clubleden. Er is zowel aandacht voor gezinnen maar er is juist ook aandacht voor “rollators en een advocaatje”)

Aanleiding gaven de Atlas bijeenkomsten De afgelopen jaren is gewerkt aan het in kaart brengen van de gevolgen van krimp en vergrijzing in de regio noordoost Fryslân. Naast de analyse van gemeentelijke gegevens zijn er ook discussieavonden gehouden. Hierbij werd gesproken over vergrijzing (over enkele jaren is 45% van de inwoners 65+), welke voorzieningen zijn er nog over 20 jaar Een vervolg aan deze studie is gegeven in zogenaamde Open Club bijeenkomsten met als uiteindelijke doel: de leefbaarheid en het bestaansrecht van dorpen, instellingen en clubs voor de toekomst te garanderen. Belangrijk bij deze bijeenkomsten waren de volgende doelen: leren van elkaar hoe te communiceren met de leden, vrijwilligers en de ruime groep daaromheen bestaande uit andere sportverenigingen, buurtbewoners, school etc. Duidelijk is in ieder geval: de tijd van verzuiling is voorbij. We moeten samenwerken en open staan om ons bestaansrecht voor de toekomst te verzekeren. Omdat we in Kollumerzwaag bewust voor een bredere opzet met als speerpunt sociale cohesie (de samenhang van de samenleving) kiezen omarmen we allemaal het uitgangspunt dat we gaan voor een ‘Open Dorp’ waar samen gezond leven voorop staat!

De commissie

Henk Hiemstra & Bennie Prins (bestuur De Trije Doarpen),
Minne van Wieren, Hedzer & Tsjikke Kooistra,
Alie Bijlstra Kempenaar, Henk van der Vaart, Sandra Scherjon.