Het Bestuur

Het bestuur van De Trije Doarpen bestaat uit een vast aantal bestuurder. Het bestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van de Kollumerzwaagse gemeenschap. Bij het zoeken van nieuwe bestuursleden wordt gericht gezocht naar mensen met kwaliteiten die er voor nodig zijn het dorpscentrum te runnen.

Statutair is vastgelegd dat bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Het bestuur heeft een keer per maand een bestuursvergadering.