Ga naar de inhoud

Bestuur/Beheer

Het bestuur van De Trije Doarpen bestaat uit een vast aantal bestuurders. Het bestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van de bewoners van Kollumerzwaag. Bij het zoeken van nieuwe bestuursleden wordt gericht gezocht naar mensen met kwaliteiten die er voor nodig zijn het dorpscentrum te runnen.

Statutair is vastgelegd dat bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.
Het bestuur heeft 1 keer per maand een bestuursvergadering.

Tsjikke KooistraTsjikke Kooistra
Bestuur
Lieuwe Feenstra

Lieuwe Feenstra
Bestuur

Alie Bijlstra

Alie Bijlstra
Bestuur

Hendrik de Vries

Hendrik de Vries
Bestuur

Colinda PlantingaColinda Plantinga
CoördinatorFoppe Kooistra

Foppe Kooistra
Bestuur

Sake Oevering

Sake Oevering
Bestuur