Bestuur

Het bestuur van De Trije Doarpen bestaat uit een vast aantal bestuurders. Het bestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van de bewoners van Kollumerzwaag. Bij het zoeken van nieuwe bestuursleden wordt gericht gezocht naar mensen met kwaliteiten die er voor nodig zijn het dorpscentrum te runnen.
Statutair is vastgelegd dat bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Het bestuur heeft 1 keer per maand een bestuursvergadering.

"De Trije Doarpen"  Foarwei 116   9298 JP   Kollumerzwaag.   Tel. nr. 0511-441516