Plaatselijk belang Kollumerzwaag

PB is sinds kort een ANBI (Algemeen Nut Beogende ) Instelling.
Dit houdt in, dat u de contributie als aftrekpost op uw belastingformulier mag opvoeren.
Door de belastingdienst is vereist dat PB, als ANBI instelling zijn gegevens via een eigen website moet publiceren.
We verwijzen u dan ook graag door naar www.pbkollumerzwaag.nl

Ziet en hoort U als inwoner vervelende of mooie dingen, PB hoort het graag.
Wij vergaderen maandelijks, normaliter op de tweede woensdag van de maand. U als inwoner heeft de gelegenheid om in te spreken. Als u iets te melden heeft, kunt u dit kwijt bij één van de bestuursleden of mailen naar pb@kollumerzwaag.nl