"De Trije Doarpen" is een zalencentrum c.q. dorpshuis.  Dit zalencentrum / dorpshuis is ondergebracht in de stichting dorpscentrum "de Trije Doarpen”. De stichting is in 1957 opgericht en stelt zich ten doel tot:

  • het oprichten,
  • het in standhouden en
  • het exploiteren van een gebouw ten behoeve van activiteiten of dienstverlening op maatschappelijk, sociaal-, cultureel- en recreatief terrein.

Via onderstaande link vindt U het privacybeleid van "De Trije Doarpen".

"De Trije Doarpen"  Foarwei 116   9298 JP   Kollumerzwaag.   Tel. nr. 0511-441516